جذب نیروی امریه سربازی

۰۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۵ کد : ۵۶۲۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۸۲

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران تصمیم دارد تعدادی از دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد را درقالب امریه سربازی در رشته های تحصیلی زیر جذب نماید.

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

متقاضیان به منظور ارسال درخواست و شرکت در مصاحبه حضوری به www.iastjd.ac.ir مرجعه و نسبت به تکمیل فرم امریه اقدام نمایند.