اولین نشست حضوری دوره ملی بینش مطهر ویژه خواهران در واحد تهران غرب برگزار گردید.

۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۹:۲۴ کد : ۵۶۸۴
تعداد بازدید:۶۳۳

به گزارش روابط عمومی اولین نشست حضوری بینش مطهر با حضور بینش پژوهان (اساتید و کارکنان) در محل دانشکده فنی و مهندسی از ساعت ۳۰/۱۳ روز چهار شنبه ویژه خواهران برگزار گردید. در این جلسه استاد ترکمان پیرامون دوره مذکور که برای تمامی دانشگاهیان در حال اجرا می باشد مباحث مبسوطی ایراد فرمودند.
ایشان در ادامه جلسه توضیحی در خصوص روش و اداب و فوائد مباحثه و انواع آن ارائه نمودندو اعضای شرکت کننده را برای ارائه و مباحثه گروه بندی کردند.