فهرست وب سایت های جعلی مجلات علمی اعلام شده دانشگاه آزاد اسلامی

۰۳ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۶:۴۲ کد : ۵۸۵۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۰۰

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در مراحل انجام پیش دفاع یا دفاع از پایان نامه / ‏‬ رساله خود هستند. چنانچه تاریخ دریافت پذیرش از مجلات نامعتبر، پیش از تاریخ بی اعتبار شدن مجله باشد و مشروط به تایید شورای پژوهشی واحد مربوطه، تنها دانشجو میتواند از پایان نامه / ‏‬ رساله خود دفاع نموده و یا با واحد تسویه نماید، ولی دریافت جایزه مقاله یا سایر امتیازات و تسهیلات برای دانشجو، استاد راهنما و مشاور امکان پذیر نخواهد بود.

فهرست وب سایت های جعلی مجلات علمی اعلام شده دانشگاه آزاد اسلامی