تالیف کتاب زبان تخصصی متالوژی

۰۱ تیر ۱۴۰۰ | ۰۷:۳۲ کد : ۵۹۱۳
تعداد بازدید:۱۴۷۵

به گزارش روابط عمومی واحد تهران غرب، کتاب ازبان تخصصی متالوژی توسط موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف به چاپ رسید که مولفان این کتاب خانم دکتر مینو عالمی، دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی و آقای دکتر محمد حلالی دانشیار دانشکده متالوژی دانشگاه صنعتی شریف می باشند.

این کتاب زبان تخصصی کامپیوتر، برای برای یک درس ۲ واحدی زبان تخصصی دوره کارشناسی رشته مواد تالیف گردیده است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌