راه اندازی سامانه علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی و لزوم تکمیل اطلاعات اعضای محترم هیات علمی در سامانه ساجد

۲۵ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۴ کد : ۵۹۶۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۲۷

راه اندازی سامانه علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس https://scimet.iau.ir و لزوم تکمیل اطلاعات اعضای محترم هیات علمی در سامانه ساجد

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی می رساند:

با توجه به راه اندازی سامانه علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس https://scimet.iau.ir خواهشمند است نسبت به تکمیل و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه ساجد اقدام فرمایید. ضمناً لینک عضویت در پایگاه ها و سامانه های مرتبط به شرح ذیل ایفاد می گردد.

• بازیابی صفحه شخصی در پایگاه Scopus

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

• ایجاد و تکمیل اطلاعات فردی و افزودن مقالات در ORCID

https://orcid.org

• ایجاد و تکمیل اطلاعات فردی و افزودن مقالات در PUBLONS

https://publons.com/in/researcher/?utm_source=clarivate&utm_medium=wos_header

• ایجاد و تکمیل اطلاعات فردی و افزودن مقالات در Google Scholar

https://scholar.google.com

• ایجاد و تکمیل اطلاعات فردی و افزودن مقالات در ResearchGate

https://www.researchgate.net

همچنین فایل راهنمایی در خصوص ایجاد پروفایل در سامانه های مربوطه توسط مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق تهیه شده است که از طریق لینک قابل دسترس می باشد.

https://cerc.wtiau.ac.ir/file/download/page/1620317891-v01.

معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران غرب