دانشجویان واحد تهران غرب که در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ درخواست میهمان و یا انتقال به سایر واحدهای دانشگاهی را داشته اند، به نکات ذیل توجه نمایند:

۰۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۱ کد : ۶۰۷۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۴۰

کلید واژه ها: لیست واحد درخواست آموزشی گروه آموزشی کارشناس گروه آموزشی