تالیف کتاب دو جلدی با عنوان انگلیسی برای روابط میان فرهنگی توسط دکتر مینو عالمی

۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۷:۰۶ کد : ۶۱۰۶ اخبار اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۱۸

به گزارش روابط عمومی واحد تهران غرب، کتاب دو جلدی انگلیسی برای روابط میان فرهنگی توسط، دکتر مینو عالمی، دانشیار آموزش زبان انگلیسی واحد تهران غرب تالیف و توسط انتشارات دانشگاه شریف به چاپ رسیده است.

براساس این گزارش در این کتاب دو جلدی با تقسیم کشورها به دو دسته غربی و شرقی، تلاش شده تا تفاوت های فرهنگی را در چندین مقوله ارتباطی مهم، با تمرکز بر فرهنگ کشور ایران به زبان انگلیسی برای امکان بهره برداری کاربران زبان انگلیسی در ایران و سایر کشورهای جهان بررسی کند.

‌‌‌‌‌در جامعه های پیشرفته امروزی، به سبب جهانی شدن ارتباطات و نیاز به درک جایگاه تفاوت های فرهنگی در ارتباطات میان فرهنگی و آگاهی از فرهنگ کشورهای گوناگون ضرورتی انکارناپذیر است. بررسی نقش تمایزهای فرهنگی در روابط جهانی تجاری، سیاسی، و علمی و آگاهی از پیامد آنها در فرایند ارتباطات بسیار مهم است که در این کتاب به این مقوله پرداخته شده است.