فراخوان دریافت مقاله فصلنامه مطالعات میان فرهنگی

۱۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۲ کد : ۶۶۹۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۴

باطلاع می رساند فصلنامه بین رشته ای مطالعات میان فرهنگی دارای درجه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمادگی دارد در حوزه ها و با موضوعات مقالات علمی مستخرج از طرح های پژوهشی رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد را مطابق شیوه نامه نشریه به شرح ذیل منتشر می نماید.

  • مسائل فرهنگی
  • روند های عمومی فرهنگی
  • هویت فرهنگی (بین الملل، منطقاً ای و مالی)
  • سیاست گذاری فرهنگی
  • فرهنگ سیاسی
  • جامعه شناسی فرهنگی
  • مدیریت فرهنگی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

http://icsq.journals.iau.ir