رئیس واحد

تعداد بازدید:۲۸۵۳۲

نام و نام خانوادگی: پروین داداندیش

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

 

صفحه شخصی: faculty.wtiau.ac.ir/dadandish/fa

 

دانلود رزومه فارسی

 

دانلود رزومه انگلیسی

 

پورتال ارتباط ریاست دانشگاه