کارکاه آموزش حضوری

تعداد بازدید:۳۵۵۲

   بانک اطلاعاتی کارگاه های آموزشی برگزار شده واحد تهران غرب

ردیف

نام کارگاه

نام و نام خانوادگی مدرس کارگاه

کد شناسه  تعداد ساعت

تاریخ برگزاری

استاد/ کارمند/دانشجو

تعداد شرکت کنندگان

محل برگزاری

1

سبک زندگی دانشجوی مسلمان

دکتر عصمت سوادی

داخلی دانشکده

مهر 95

دانشجو

50 نفر

سالن مطالعه دانشکده علوم انسانی

2

تفکر و سواد رسانه ای

دکتر میناوند چال

داخلی دانشکده

آبان 95

دانشجو

50 نفر

سالن مطالعه دانشکده علوم انسانی

3

جایگاه زن در ادیان و مکاتب ، مقایسه با اسلام

دکتر عالیه نوری

داخلی دانشکده

آبان 95

دانشجو

50 نفر

سالن مطالعه دانشکده علوم انسانی

4

مدیریت زمان

دکتر پری ناز بنی سی

داخلی دانشکده

آبان 95

دانشجو

50 نفر

سالن مطالعه دانشکده علوم انسانی

5

انتخاب آگاهانه همسر

دکتر مرضیه سادات رضوی

داخلی دانشکده

آذر 95

دانشجو

60 نفر

سالن پروین اعتصامی دانشکده علوم انسانی

6

آشنایی با حقوق خانواده

دکتر مرضیه سادات رضوی

9008

8 ساعت

دی 95

استاد / کارمند

70 نفر

سالن ملاصدرا دانشکده مدیریت

7

آسیب شناسی استعمال مواد مخدر ،‌پیشگیری و درمان

آقایان عنبر زاده – بندری

خانم ساقی

7028

8 ساعت

دی 95

استاد / کارمند

40 نفر

ساختمان ستادی

8

بایدها و نبایدهای مطبوعات

دکتر طاهری موسوی

داخلی دانشکده

بهمن 95

دانشجو/مدیر مسئولان و سردبیران نشریات دانشجویی واحد

30 نفر

سالن پروین اعتصامی دانشکده علوم انسانی

9

رسالت اخلاق اسلامی کارمندان در واحدهای دانشگاهی

دکتر عصمت سوادی

33371

16 ساعت

اسفند95

استاد / کارمند

30 نفر

مشهد

10

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

خانم رحیمی ( اعزامی از هلال احمر منطقه 3 )

1132

16 ساعت

خرداد 96

استاد / کارمند

35 نفر

سالن پروین اعتصامی دانشکده علوم انسانی

11

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

آقای محمدمهدی علیزاده

22 ساعت

تیر96

دانشجو

60 نفر

دانشکده فنی مهندسی

12

ارتقای فرهنگ نشاط و امید به زندگی

دکتر عصمت سوادی

33450

8 ساعت

مرداد96

استاد / کارمند

40 نفر

اتاق شورا دانشکده فنی مهندسی