اقتصاددان برتر

تاریخ : ۳۰ آذر ۱۴۰۰
اقتصاددان برتر

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد واحد تهران غرب با همکاری سرای نو آوری تهران غرب برگزار میکند:

فراخوان ثبت نام در مسابقه استانی، نوآورانه در غالب بازی مهیج

 

با محوریت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان رشته اقتصاد و سایر رشته ها
با اقتصاددانان برتر دنیا و برندگان جوایز نوبل اقتصاد و شناخت عقاید و مکاتب اقتصادی


پاییز ۱۴۰۰

اخرین مهلت ثبت ۸ آبان ماه

با اهدا جوایز نقدی به مجموع ۴ میلیون تومان

لینک اول: پیش ثبت نام مسابقه:
 

http://bpj.wtiau.ac.ir/fa/form/750

لینک دوم: کسب اطلاعات بیشتر مسابقه
https://bpj.wtiau.ac.ir/fa/news/6105