اسفند ماه ۱۳۹۹ با دپارتمان مدیریت

اسفند ماه ۱۳۹۹ با دپارتمان مدیریت

۳۰ اسفند ۱۳۹۹

دوره مقاله نویسی: دکتر پریناز بنی‌سی《استاد راهنمای انجمن روانشناسی و مشاوره》 مدت دوره: ۳۰ ساعت تعداد جلسه: ۱۰ جمعه ها از ساعت ۱۵ ...