رویداد بازی زنجیره تامین

رویداد بازی زنجیره تامین

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

به رویداد بازی زنجیره تامین خوش آمدید بازی زنجیره تامین رو امسال در سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب ...