آموزش فلسفه به کودک

آموزش فلسفه به کودک

۰۷ خرداد ۱۴۰۰

دپارتمان مدیریت مرکز آموزش‌های دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار می‌کند: آموزش فلسفه به کودک (پشرفته) شروع دوره: جمعه‌ها ۷، ۱۴، ...
درمان مبتنی بر ذهن آگاهی

درمان مبتنی بر ذهن آگاهی

۰۴ خرداد ۱۴۰۰

دپارتمان مدیریت مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار می‌کند: درمان مبتنی ر ذهن آگاهی (از مقدماتی تا ...

کارگاه تخصصی - کاربردی آزمون شخصیتی

کارگاه تخصصی - کاربردی آزمون شخصیتی

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دپارتمان تخصصی مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب با مدیریت دکتر سیما قدرتی برگزار می نماید: کارگاه تخصص - کاریردی آزمون ...


فلسفه کودک مقدماتی

فلسفه کودک مقدماتی

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

دپارتمان مدیریت مرکز آموزش های آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار میکند: فلسفه کودک مقدماتی مدرس: دکتر پری ناز ...