ثبت نام در کاندیداتوری انجمن مهندسی مکانیک

تاریخ : ۰۸ آذر ۱۴۰۰
ثبت نام در کاندیداتوری انجمن مهندسی مکانیک

*ثبت نام در کاندیداتوری انجمن علمی مهندسی مکانیک*
*از "۱" آذر "۱۴۰۰" تا"۸" آذر "۱۴۰۰"*
*شرایط کاندیدا: *
*۱. کاندیدا نباید ترم اول و آخر باشد*
*۲. کاندیدا در ترم قبل مشروط نشده باشد*
*۳. معدل کل کاندیدا کمتر از "۱۴" نباشد*
*۴. التزام به قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران*

*چنانچه شرایط زیر را دارا هستید در سامانه زیر ثبت نام فرمائید:

http://bpj.wtiau.ac.ir/fa/form/739

تلگرام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب:

https://t.me/bpj_wtiau_1

اینستاگرام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه تهران غرب:

@bpj_wtiau