اولین جلسه پیش دفاع متمرکز رساله دکتری دانشکده علوم انسانی برگزار شد

۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۷ کد : ۵۸۷۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۶

به گزارش روابط عمومی واحد تهران غرب، آقای محمد آشینه، دانشجوی دکتری تخصصی رشته جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، موفق شدند جلسه پیش دفاع متمرکز خود را با عنوان "تببین جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی-اجتماعی استان هرمزگان" در ۹ خرداد ۱۴۰۰ در گروه جامعه شناسی واحد تهران غرب با موفقیت انجام‌دهند.

گفتنی است دکتر سروش فتحی، استاد راهنما و دکتر طهمورث شیری و دکتر هدایت نیکخواه اساتید مشاور این دانشجو می باشند و هدف کلی از این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی در بین شهرستان‌های استان هرمزگان می باشد.

 

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب جامعه شناسی اقتصاد و توسعه پیش دفاع سروش فتحی طهمورث شیری هدایت نیکخواه دکتری تخصصی