مطالب مرتبط با کلید واژه

واحد تهران غرب


تقدیر از باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران غرب در جلسه شورای ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

تقدیر از باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران غرب در جلسه شورای ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

جلسه شورای ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با حضور بابک نگاهداری، مسئول باشگاه پژوهشگران، معاونین و مدیران کل ستاد مرکزی باشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب