مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب


رسالت دانشگاه ها تحقق و نهادینه کردن ارزشها، آرمانها و شعارها و تبدیل آن به رفتارهای مستمر و اثربخش

رسالت دانشگاه ها تحقق و نهادینه کردن ارزشها، آرمانها و شعارها و تبدیل آن به رفتارهای مستمر و اثربخش

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب گفت: نهادینه سازی ارزشها، آرمانها و شعارهای انقلاب یکی از رسالت های اصلی جامعه دانشگاهی است و باید تلاش کنند که این شعارها را به مرحله عمل برسانند.

ادامه مطلب

مصاحبه دکتری تخصصی سال ۱۳۹۹- ستاد مرکزی واحد تهران غرب

ضمن تبریک به دعوت شدگان به مصاحبه دکتری تخصصی سال ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی، کلیه اطلاعیه‌های مربوط به برگزاری مصاحبه دوره دکتری در ستاد مرکزی واحد تهران غرب از طریق همین لینک اطلاع رسانی خواهد شد لذا کلیه پذیرفته‌شدگان ملزم ...