مطالب مرتبط با کلید واژه

سرای نوآوری


سرای نوآوری و فناوری‌های آموزشی واحد تهران غرب؛ انعقاد ۵ تفاهمنامه و امضا ۹ قرارداد با طعم نوآوری و فناوری

سرای نوآوری و فناوری‌های آموزشی واحد تهران غرب؛ انعقاد ۵ تفاهمنامه و امضا ۹ قرارداد با طعم نوآوری و فناوری

دکتر وحید حاجی پور رئیس سرای نوآوری و فناوری های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از امضا ۹ قرارداد و ۵ تفاهمنامه این سرای نوآوری با شرکت ها و موسسات مختلف خبر داد.

ادامه مطلب