اخبار

قابل توجه پذیرفته شدگان نیمسال دوم ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ (کارشناسی پیوسته/ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی و کارشناسی ارشد ناپیوسته ویژه استعدادهای درخشان )

قابل توجه پذیرفته شدگان نیمسال دوم ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ (کارشناسی پیوسته/ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی و کارشناسی ارشد ناپیوسته ویژه استعدادهای درخشان )

قابل توجه پذیرفته شدگان نیمسال دوم ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ (کارشناسی پیوسته/ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی و کارشناسی ارشد ناپیوسته ویژه استعدادهای درخشان )

ادامه مطلب
اعضای هیأت علمی، بازوان اصلی چرخش‌های تحول‌آفرین دانشگاه
دکتر طهرانچی در مراسم اختتامیه دوره توان‌افزایی اعضای هیأت علمی :

اعضای هیأت علمی، بازوان اصلی چرخش‌های تحول‌آفرین دانشگاه

دکتر طهرانچی در مراسم اختتامیه دوره توان‌افزایی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اعضای هیأت علمی بازوان اصلی چرخش‌های تحول‌آفرین دانشگاه آزاد اسلامی هستند. باید در جهت مرجعیت‌آفرینی، تمدن‌سازی و الهام‌بخشی حرکت کنیم

ادامه مطلب