آرشیو اخبار

کسب رتبه اول ارزیابی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحدهای دانشگاهی توسط واحد تهران غرب

کسب رتبه اول ارزیابی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحدهای دانشگاهی توسط واحد تهران غرب

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از ارزیابی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

ادامه مطلب