آرشیو اخبار

شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار می نماید.

بدینوسیله به اطلاع می رساند : شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اقدام به برگزاری همایش ملی زن و مدیریت در نظام آموزش عالی نموده است. اهداف ، محورهای همایش ، گاه شمار همایش و سایر اطلاعات مورد نیاز در ذیل آورده شده است .

ادامه مطلب