آرشیو اخبار

دکتر مسعود اسماعیلی جزو اساتید برتر سرآمد علمی استان تهران
در مراسم تجلیل از اساتید سرآمد علمی و پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران اعلام شد:

دکتر مسعود اسماعیلی جزو اساتید برتر سرآمد علمی استان تهران

دکتر مسعود اسماعیلی عضو هیأت علمی گروه برق دانشکده فنی و مهندسی بعنوان استاد سرآمدعلمی استان تهران انتخاب شد.

ادامه مطلب