آرشیو اخبار

کرمی ؛ پیشرفت در رشته عمران با کارهای آزمایشگاهی و عملی امکان‌پذیر است

کرمی ؛ پیشرفت در رشته عمران با کارهای آزمایشگاهی و عملی امکان‌پذیر است

دبیر انجمن علمی دانشجویان رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران گفت: پیشرفت در رشته عمران با کارهای آزمایشگاهی و عملی صورت می‌گیرد و باوجود این که تاکنون اقدامانی در این خصوص صورت گرفته اما کافی نیست.

ادامه مطلب