آرشیو اخبار

دریافت جایزه برگزیده ویژه کنفرانس بین المللی رباتیک اجتماعی ICSR-۲۰۱۹  اسپانیا توسط دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک واحد تهران غرب

دریافت جایزه برگزیده ویژه کنفرانس بین المللی رباتیک اجتماعی ICSR-۲۰۱۹ اسپانیا توسط دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک واحد تهران غرب

پروژه کارشناسی ارشد خانم الهام رنجکار، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک واحد تهران غرب، با عنوان "ربات اجتماعی هوشمند فیل شکل مایا"، در یازدهمین کنفرانس بین المللی رباتیک اجتماعی ICSR-۲۰۱۹ که از تاریخ ۶ الی ۹ آذرماه در شهر مادرید-اسپانیا برگزار شد، موفق به دریافت "جایزه برگزیده ویژه کنفرانس در حوزه سخت افزار و نرم افزار" شد.

ادامه مطلب