اخبار

اعلام رتبه‌های برتر باشگاه‌های پژوهشگران جوان و نخبگان/کسب رتبه اول توسط واحد تهران غرب
بخش امین به آنا خبر داد؛

اعلام رتبه‌های برتر باشگاه‌های پژوهشگران جوان و نخبگان/کسب رتبه اول توسط واحد تهران غرب

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از اعلام رتبه‌های برتر باشگاه‌های پژوهشگران جوان و نخبگان خبر داد و با اشاره به اهمیت سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: در راستای تحقق سند؛ شناسایی، جذب، هدایت و حمایت از دانشجویان و دانش‌آموزان پژوهشگر و نخبه اهمیت می‌یابد.

ادامه مطلب