اخبار

کشورهای مهاجرپذیر با پیشنهادهای فریبنده نخبگان کشور را جذب می‌کنند
خیرمند پاریزی در گفت‌وگو با آنا:

کشورهای مهاجرپذیر با پیشنهادهای فریبنده نخبگان کشور را جذب می‌کنند

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب تصریح کرد: نخبگان در زمانی که باید شناسایی شوند از سوی مدیران و مسئولان شناخته نمی‌شوند و کشورهای دیگر با پیشنهادهای فریبنده آن‌ها را جذب می‌کنند.

ادامه مطلب