اخبار

در رویداد گام دوم، اراده دانشگاه برای امیدبخشی به نسل جوان به نمایش گذاشته خواهد شد
دکتر محمدمهدی طهرانچی:

در رویداد گام دوم، اراده دانشگاه برای امیدبخشی به نسل جوان به نمایش گذاشته خواهد شد

دکتر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی: امروز باید در جوان ایرانی امید و نشاط و خلاقیت را آفرید، باید بستر ساز اشتغال دانش بنیان شد تا اصلاح اجتماعی را رقم زد و نامیدی و عوامل سرخوردگی جوان ایرانی را برطرف کرد و این عملی است.

ادامه مطلب
تربیت نیروی کارآفرین هدف اصلی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر دهقانی فیروزآبادی در مراسم رونمایی از سایت و سامانه رویداد گام دوم:

تربیت نیروی کارآفرین هدف اصلی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی: در دورانی هستیم که دانشگاه دارد کارکرد خود را از دست می دهد و باید وارد دانشگاه نسل جدید شویم. دانشگاه نسل سومی رویکردش این است نیروی انسانی ای تربیت کند که خودش کارآفرین باشد و این یک تغییر بسیار جدی و ماهوی است.

ادامه مطلب